Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen kunnassa.Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat mm. kunnalle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain mukaiset tehtävät.

 

Lempäälässä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii viranomaislautakunta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat valmistelevat asiat jaoston käsiteltäväksi. Ympäristöjaosto on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristövalvonnan viranhaltijoille.

Lempäälän ympäristönsuojelun henkilökunta:

Ympäristöpäällikkö (vs.)
Kati Skippari

 • ympäristö- ja maa-aineslupien ohjaus ja valmistelu
 • vesilain mukaiset asiat, mm. ojitukset
 • vesien- ja luonnonsuojeluun liittyvät tehävät
 • ympäristöselvitykset ja ympäristön tilan seuranta
 • kestävän kehityksen edistäminen

Ympäristötarkastaja 
Elina Laukkanen

 • ympäristönsuojelu- ja jätelain valvontatehtävät
 • haja-asutuksen vesihuoltoasiat
 • melu- ja koetoimintailmoitukset
 • meluntorjunta
 • pohjavedensuojelu

Ympäristötarkastaja
Sari Sassi

 • ympäristönsuojelu- ja jätelain valvontatehtävät
 • maatalouden ympäristönsuojelu
 • jätehuoltoasiat
 • haja-asutuksen vesihuoltoasiat

Ympäristötarkastaja (vs.)
Stina Tiittala

 • ympäristönsuojelu- ja jätelain valvontatehtävät
 • maankäyttö- ja rakennuslain valvontatehtävät
 • vesihuollon vapautusasiat
 • meluntorjunta