Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivu päivitetty 13.11.2018

Lempäälän Veden johtokunnan kokousasiakirjat (pöytäkirjat liitteineen) julkaistaan välittömästi niiden valmistuttua ottaen huomioon julkisuuslain tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot. Esityslistat julkaistaan kokousta edeltävänä maanantaina.

Kokouspäivämäärä

Asiakirjat

22.2.2018 Esityslista
  Liite §3
  Liite §7
  Pöytäkirja
   
14.3.2018 Esityslista
  Liite §12
  Liite §14
  Pöytäkirja
   
26.4.2018 Esityslista
  Liite §3, liite 1
  Liite §3, liite 2
  Liite §18
  Pöytäkirja
   
14.6.2018 Esityslista
  Liite §23
  Liite §24
  Pöytäkirja
   
30.8.2018 Esityslista
  Liite §30
  Liite §33
  Pöytäkirja
   
17.9.2018 Esityslista
  Liite §38
  Liite §39
  Pöytäkirja
   
25.10.2018 Esityslista
  Liite §47
  Liite §48
  Pöytäkirja
   
22.11.2018 Esityslista