Vaalit

Sivu päivitetty 17.2.2017 13:38

Seuraavat vaalit ovat KUNTAVAALIT, sunnuntaina 9.4.2017.
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

http://www.kuntavaalit.fi/

Kuntavaalit.fi kertoo, mistä kuntavaaleissa ja kuntien toiminnassa on kyse. Miksi äänestäminen kannattaa? Miten äänestäminen tapahtuu? Miksi kunnista kannattaa kiinnostua?

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2017 kuntavaaleissa:

 • Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
 • Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
 • Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
 • Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
 • Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
 • Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Ehdokasasettelu ja lomakkeet, tietoa täällä

Vaalikelpoisuus – kuka saa olla ehdokas

Olet vaalikelpoinen eli voit asettua ehdokkaaksi kotikuntasi kuntavaaleissa, jos täytät seuraavat edellytykset:

 •  kunta, jossa aiot asettua ehdokkaaksi, on kotikuntasi
 •  sinulla on äänioikeus jossakin kunnassa
 •  et ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen.

Eräät valtion virkamiehet ja kunnan johtavat virkamiehet ja työntekijät eivät kuitenkaan ole vaalikelpoisia.

Ehdokkaiden asettaminen kuntavaaleihin

Kuntavaaleissa voivat asettaa ehdokkaita

 •  rekisteröidyt puolueet
 •  äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta, eräissä pienissä kunnissa vain kolme tai viisi asukasta.

Kahdella tai useammalla puolueella on oikeus muodostaa vaaliliitto. Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus muodostaa yhteislista.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla saa olla kunnassa ehdokkaita enintään puolitoista kertaa se määrä kuin valtuutettuja valitaan. Valtuustoihin valitaan kunnan asukasluvusta riippuen vähintään 13–79 valtuutettua.

Kullakin ehdokkaalla on oma numero. Ehdokkaista laaditaan paperille painettu ehdokaslistojen yhdistelmä, johon ehdokkaat merkitään numerojärjestyksessä alkaen numerosta 2. Ehdokkaat on yhdistelmässä ryhmitelty puolueittain ja yhteislistoittain. Kustakin ehdokkaasta yhdistelmässä on seuraavat tiedot: nimi, ehdokasnumero ja ammatti. Lisäksi ehdokaslistojen yhdistelmästä käy ilmi

 •  mitkä puolueet ovat muodostaneet vaaliliiton
 •  mitkä valitsijayhdistykset ovat muodostaneet yhteislistan
 •  mitkä puolueet eivät kuulu vaaliliittoon
 •  mitkä ehdokkaat ovat yhteislistan ulkopuolella olevia ehdokkaita.

Ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan 9.3.2017.


Suomessa toimitetaan yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
 • kunnallisvaalit joka neljäs vuosi,
 • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
 • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta

Lempäälän kunnan keskusvaalilautakunta 2013 - 2016


Ilmoitus äänioikeudesta tulee kotiin

Väestörekisterikeskus ja maistraatit pitävät äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Maistraatti lähettää viimeistään 16.3.2017 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.

Lisätietoa vaaleista ja tuloksista löytyy Oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi ja kuntavaalit.fi
Vaalit.fi Facebookissa