Säijän osayleiskaava tullut voimaan

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.5.2021 / 34 § Säijän osayleiskaavan (12017). Kaava on saanut lainvoiman 11.8.2021.

– Kaavoituksen tarkoituksena on erityisesti ohjata Säijässä tapahtuvaa pientalorakentamista, kertoo yleiskaavoittaja Sini Suontausta.

Säijän osayleiskaava mahdollistaa arviolta noin 195 uuden rakennuspaikan syntymisen, mikä tarkoittaisi väkiluvun kaksinkertaistumisen. Todellisuudessa nykyisen rakentumistahdin jatkuessa vuoteen 2040 mennessä syntyisi uusia rakennuspaikkoja 40 – 100, mikä toisi noin 100 – 260 uutta asukasta.

Säijän alueen suunnittelutarveratkaisujen myöntäminen tulee jatkossa perustua siihen, että rakennuspaikka pystytään liittämään vesijohtoverkostoon tai laatuvaatimukset täyttävän veden saaminen on muutoin varmasti mahdollista järjestää.

Säijän osayleiskaavalla turvataan alueen maiseman, kulttuuriympäristön ja luonnon arvot.

Jaa sivu