Asemakylään suunnitellun kalliokiviaineksen murskaushankkeen ympäristölupahakemus siirretty kunnasta valtion lupaviranomaisen käsiteltäväksi

Jaa sivu