Arvokkaiden luontokohteiden päivitysinventoinnit jatkuvat

Viime vuonna alkaneet Lempäälän Arvokkaat luontokohteet -julkaisun päivitystyöt jatkuvat maastoinventoinneilla. Päivitystä varten koko kunnan alueella tehdään maastokäyntejä, jotka ajoittuvat touko-syyskuun ajalle. Maastokäynnit painottuvat kunnan omistuksessa oleviin vanhempiin metsiin, mutta lisäksi inventoidaan mm. edellisen julkaisun kohteita, uusia luonnonsuojelualueita sekä yleisövihjeinä tulleita kohteita.

Maastokäynnin yhteydessä kohteilta kerätään tietoa alueen kasvilajistosta ja luontotyypeistä sekä niiden tilasta ja muista luontoarvoista. Lisäksi tarkastellaan alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Inventoinneista vastaa Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu.

Arvokkaat luontokohteet -julkaisun päivityksen on tarkoitus valmistua vuonna 2025.

Lisätiedot
Tuija Selänpää
ympäristötarkastaja
tuija.selanpaa@lempaala.fi
puh. 041 730 9603

Jaa sivu