Punaportin, Lohikallion ja Tampereentie 477:n asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenelmistä.

 

10052 Punaportin kaava-alue sijaitsee Kuljussa Rauhalantien varrella. Se on kooltaan noin 8,9 ha ja neljää omakotitonttia lukuunottamatta rakentamaton. Alueelle on tarkoitus osoittaa pientalorakentamista.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen, 050 3839 656, soili.lampinen@lempaala.fi

 

1102 Tampereentien 477 asemakaavan muutosalue sijaitsee Sääksjärvellä osoitteessa Tampereentie 477. Asemakaavoitettava alue on ulkovarastointikäytössä oleva rakentamaton osa Neste huoltamon kiinteistöä Tampereentien ja rautatien välisellä alueella.

Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa kiinteistön noin 2400 m² suuruiselle osalle liike-, toimisto-, toimitilarakennusten tai ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuusrakennusten korttelialuetta.

Lisätietoja: elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen, puh. 044-486 3614, pekka.seppanen@lempaala.fi

 

2101 Lohikallion asemakaavan muutos on noin 4,3 hehtaarin suunnittelualue, joka sijaitsee Ruskea-ahteella, Tampereentien varrella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa nykyisin teollisuusalueena toimivat korttelialueet asuinrakentamiselle. Asuinrakentamisen osoittaminen alueelle tukee Lempäälän kunnan nauhataajaman kehittymistä ja asumisen tiivistymistä joukkoliikennevyöhykkeellä. Alustavana tavoitteena on sijoittaa alueelle 2-4 -kerroksisia pienkerrostaloja sekä 1-2 kerroksisia rivitaloja.

Lisätietoja: elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen, puh. 044-486 3614, pekka.seppanen@lempaala.fi

 

Punaportin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään yleisesti nähtävillä 20.10. – 22.11.2021 ja Lohikallion ja Tampereentie 477:n asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmia 20.10. – 18.11.2021 Lempäälän kunnan verkkosivuilla www.lempaala.fi ja kunnan palvelupisteessä Lempäälä-talossa (Manttaalitie 15). Osalliset voivat esittää huomautuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä nähtävilläoloaikana. Huomautukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen yhdyskunta@lempaala.fi, postittaa osoitteeseen Lempäälän kunta, Yhdyskunnan palvelualue, PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ tai jättää kunnan palvelupisteeseen.

Jaa sivu