Perheneuvola

Perheneuvola palvelee lempääläläisiä perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Se auttaa lapsen ja nuoren kehitykseen, käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvissä pulmissa sekä parisuhteen ongelmatilanteissa. Perheneuvola järjestää myös lempääläläisten lasten, nuorten ja aikuisten puheterapiapalvelut.

Voit ottaa yhteyttä, kun

  • haluat keskustella kasvatuskysymyksistä
  • lapsen tai nuoren kehitys tai käyttäytyminen huolettaa
  • lapsella tai nuorella on vaikeuksia kotona, päivähoidossa tai koulussa
  • perhe-elämässä tai parisuhteessa on vaikeuksia
  • perheessä harkitaan avioeroa
  • lapsella, nuorella tai aikuisella on puheen-, kielenkehityksen, äänen ja kommunikaation ongelmia

Perheet voivat olla itse yhteydessä perheneuvolaan. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Neuvontaa annetaan myös puhelimitse.

Yhteistyökumppaneiden ohjatessa perheen perheneuvolaan, toivomme kirjallisen lähetteen tekemistä, joko vapaamuotoisena tai alla olevia lomakkeita käyttäen.

Lähete perheneuvolaan -lomake
Lähete perheneuvolaan -lomake kouluille

Perheneuvolassa etsitään yhdessä ratkaisuja huolenaiheisiin. Työmuotojamme ovat arviointi, lapsen, nuoren ja perheen tutkimukset ja hoito, erilaiset terapiat, perhe- ja parisuhdeasioiden hoito sekä perheasiainsovittelu. Palvelu ja mahdollinen viranomaisyhteistyö suunnitellaan ja sovitaan perheen kanssa. Perheneuvolan työntekijät toimivat eri työryhmissä ja antavat konsultaatioapua lasten, nuorten ja perheitä koskevissa asioissa.

Puheterapia

Katso tarkemmin puheterapiasivulta.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen keskustelumahdollisuus eronneille vanhemmille. Sovittelussa keskustellaan siitä, miten parhaiten voitte jatkaa vanhemmuuttanne keskinäisessä yhteistyössä vaikka parisuhteenne päättyykin.

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu lempääläläisille perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Perheneuvolassa työskennellään tiimeissä

Perheneuvolassa työskentelee kolme psykologia, kaksi sosiaalityöntekijää, kolme puheterapeuttia, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä osa-aikainen lastenpsykiatri ja nuorisopsykiatri. Perheneuvolatyöskentely perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Työntekijät toimivat neljässä eri tiimissä, joilla on omat tehtäväalueensa: lasten- nuorten-, parisuhde- ja puheterapiatiimi. Perheneuvolassa on lisäksi vastaava psykologi, jonka tehtäviin kuuluu työhön liittyvien toiminnallisten tehtävien organisointi ja kokoaminen.

Lasten tiimi palvelee lapsen (0–12 v.) psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja tunne-elämän kysymyksissä:

Psykologi Hannele Laurila
Psykologi Sari Muurinaho
Psykologi Sirpa Salo (palvelua myös viittomakielellä)
Vs. sosiaalityöntekijä Marika Kivimäki-Sumrein
Puheterapeutti Susanna Vuorimies-Jarva
Lastenpsykiatri Ritva Piiroinen (ke, to)

Nuorisotiimi palvelee nuorten (13–17 v.) tunne-elämän asioissa:

Psykiatrinen sairaanhoitaja Tuija Aura-Aunola
Sosiaalityöntekijä Vuokko Suomela

Parisuhdetiimi palvelee parisuhde- ja perheasioissa:

Vs. sosiaalityöntekijä Marika Kivimäki-Sumrein
Sosiaalityöntekijä Vuokko Suomela
Psykologi Hannele Laurila
Psykologi Sari Muurinaho

Puheterapiatiimi palvelee puhe-, ääni- ja kommunikaatiokysymyksissä:

Puheterapeutti Susanna Vuorimies-Jarva
Puheterapeutti Sanna Perenius
Puheterapeutti Salla Kantola