Sovittelumallit rakentavat siltoja niin lasten kuin aikuistenkin keskuuteen

10.11.2017

Lempäälässä kokoonnuttiin eilen 9.11. tärkeiden asioiden ympärille. Koulujen sovittelumallit ja erityisesti lasten vertaissovittelu esiteltiin perusteellisesti Suomen sovittelufoorumin asiantuntijan, paikallisen Sopu-tiimin sekä upean oppilasryhmän voimin. Myös kunnan kouluyhteisöohjaajat pääsivät kertomaan todella tarpeellisesta, ennaltaehkäisevästä työstään yläkouluikäisten parissa. Koulukuraattori avasi kiusaamiseen puuttumisen näkökulmaa lapsen ja vanhempien näkökulmasta.

Asiantuntevat puheenvuorot johdattivat huoltajista ja opettajista koostuvan yleisönkin aktiiviseen keskusteluun. Sovittelun ja selkeiden toimintamallien tarpeellisuus sekä moninaiset hyödyt on helppo havaita lapsen sosiaalisen kehittymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lempäälässä on tehty upeaa, uraa uurtavaa työtä jo kymmenen vuoden ajan sovittelumallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Selkeät toimintamallit konfliktitilanteiden selvittämisessä auttavat myös opettajia haastavassa arjen työssään.

Erityisen herkällä korvalla kuunneltiin vanhempien kokemuksia sovittelukäytäntöjen toimivuudesta yksilö- ja ryhmätasolla kouluissa. Rakentavassa hengessä esiin tuli positiivisten kokemusten lisäksi myös kehitettävää. Yhteistyö, läpinäkyvyys ja avoin keskustelu nähdäänkin edellytyksenä yhteiskasvattajuuden kehittymiselle kotien ja koulujen välille.

Niin huoltajien kuin kouluhenkilöstönkin herkkäkorvaisuus lasten kokemuksille, lasten aktiivinen ohjaaminen, välitön puuttuminen epäkohtiin sekä yhteiskasvattajuus ovat kulmakiviä lasten hyvinvoinnin perustuksissa.

Samassa tilaisuudessa keskusteltiin myös kodin ja koulun yhteistyöstä, lisätietoa täältä.

« Takaisin