PIRKANMAAN RAHASTON APURAHAT HAETTAVINA 10.1.–9.2.2018

9.1.2018

Pirkanmaan rahasto myöntää vuonna 2018 apurahoina yhteensä 1 249 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Rahasto tukee oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä ja eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia ja lähikulttuuria.

 Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt.

Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille, nimikkorahastosta lahjoittajan määrittelemille aloille. Jakovuoroiset nimikkorahastot ovat Aamulehden 100-vuotisrahasto, Kaisa Ahosen rahasto II, Matti ja Helvi Heikkilän rahasto, Leena Lindfors-Sarasteen rahasto, Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto, Nordman-Norvasmaan rahasto, Irmeli Näsäsen rahasto, Elli ja Elvi Oksasen rahasto, Linnea Pirilän rahasto, Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto ja Aino Valvaalan rahasto.

Ensimmäistä kertaa haettavana on erityisapuraha, joka on tarkoitettu monitieteisen tutkimushankkeen käynnistämiseen tai toteuttamiseen. Apurahalla halutaan kannustaa tutkijoita uudenlaiseen yhteistyöhön, uusiin kumppanuuksiin ja kunnianhimoisiin avauksiin eri tieteenalojen välillä. Pirkanmaan rahasto on valmis tukemaan hanketta selvästi tavanomaista suuremmalla summalla huomioiden hankkeen työsuunnitelman ja kustannusarvion.

Lisäksi haettavina ovat Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen, 30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa.

Lasten ja nuorten kulttuurille on varattu merkittävä summa ja kulttuurin Kärkihankkeeseen vähintään 40 000 euroa. Hakemus liitteineen ja lausunnot lähetetään verkossa 9.2.2018 kello 16 mennessä.
Apurahaneuvontaa järjestetään avoimin ovin rahaston toimistolla Ylöjärvellä 24.1.2018 kello 15–18.

Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.  Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa 11.5.2018. 

Lisätietoja verkossa:
Apurahat ja painopisteet: http://skr.fi/fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/apurahat-ja-painopisteet
Nimikkorahastot:  https://apurahat.skr.fi/nimikkorahastot?rahasto=pi

Hakuohjeet: http://skr.fi/hakuopas

Lisätietoja:

hoitokunnan puheenjohtaja Esa Halme, p. 040 500 3531, esa.halme@pirkanmaa.fi
asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen, p. 050 385 7610, kello 9.30–11.30
sihteeri Kati Vastamäki, p. 050 385 7601, kello 12.30–16
sähköposti: pirkanmaa@skr.fi

 

« Takaisin