Liikenneturvallisuus paranee Sääksjärvellä - eritasoliittymään parannuksia ELY:n toimesta

11.6.2018

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käynnistää Sääksjärven eritasoliittymäalueella tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liittymien toimivuutta sekä edistää joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Lempäälän kunta on ollut aktiivinen asiassa ja parannusta kyseisen alueen liikenneturvallisuuteen on toivottu jo pidempään.

- Alueella on havaittu monia vaaranpaikkoja ja olemme paikallisesti kantaneet huolta tilanteesta. On erittäin tärkeää, että asiaan saadaan nyt parannusta. Hienoa, että tähän on tartuttu, kiittelee Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Liikennejärjestelyitä parannetaan muuttamalla nykyisten ramppien päät kiertoliittymiksi. Lisäksi Ruskontien eteläpuolelle valtatie 3:n ja Tampereentien väliselle alueelle suunnitellaan liityntäpysäköintialue sekä parannetaan kevyen liikenteen järjestelyjä ja linja-autopysäkkejä. Samassa yhteydessä myös valtatie 3:n ylittävä Vikkiniityn risteyssilta peruskorjataan.

Tiesuunnitelma valmistuu lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Heidi Rämö, puh. 040 133 7803, heidi.ramo@lempaala.fi  

« Takaisin