Lempäälässä räätälöidään yksilöllisiä ratkaisuja työllistymisen tueksi

7.2.2018

Työllisyyskokeilu käynnistyi Lempäälässä 1.8.2017. Viidessä kuukaudessa kokeilu on osoittautunut menestykseksi.

Vuoden 2017 aikana työttömien määrä laski Lempäälässä lähes 30 %, alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys 34 % ja pitkäaikaistyöttömyys jopa 47 %. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki on syksyn aikana laskenut vuoden takaisesta lähes 15 %. Paras saavutus on kuitenkin asiakkailta saatu kiittävä palaute. Palautteessa on kiitelty mm. työllisyyspalveluiden henkilöstön ammattitaitoa, saatua tukea ja neuvontaa sekä sitä, että oma tilanne ja vaihtoehdot ovat asioinnin yhteydessä selkiytyneet. Lempäälässä onkin panostettu erityisesti henkilökohtaiseen palveluun ja pyritty räätälöimään kullekin työnhakijalle yksilöllisesti paras ratkaisu.

Kokeilun aikana Lempäälän työllisyyspalvelujen asiakasmäärä on kasvanut n. 700:sta reiluun 800:aan. Tämä on osoitus siitä, että samaan aikaan kun yleinen työllisyystilanne helpottuu, on osalla asiakkaista edelleen haasteita työllistymisessä ja he tarvitsevat yksilöllistä tukea työllistymiseensä. Tyypillistä on, että osaamisessa, työkokemuksessa tai ammatillisessa verkostossa on puutteita, omaa osaamista vastaavia työtehtäviä ei ole tarjolla tai työkyvyssä voi olla alenemaa, joka edellyttää työhön kuntoutumisen palveluita.

Suurimmat muutokset entiseen ovat kunnan ja te-toimiston voimavarojen yhdistäminen sekä asiakkaiden palveleminen yhden luukun periaatteella. Tärkeä muutos on myös se, että asiakkailla on oma vastuutyöntekijä, jonka kanssa pyritään löytämään yksilöllinen, omaa työllistymistä tukeva suunnitelma työhön pääsemiseksi.

Lempäälän kunta on myös lisännyt ja kehittänyt muita työllisyyspalvelujaan. Työvalmennuskeskuksessa kehitetään aktiivisesti nuorten työpajatoimintaa, uudet ryhmämuotoiset palvelut ovat löytäneet paikkansa ja yrityskoordinaattori tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Tarkoituksena on löytää kaikille työtä vailla oleville reitti takaisin työelämään ohjauksen, valmennuksen ja kuntoutuksen keinoin.

- Suunta on oikea ja jatkamme työtä kehittääksemme mahdollisimman asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita työllistymiseen. Kevään 2018 aikana palveluvalikoimamme laajenee entisestään. Paraikaa organisoimme nuorten kesätyönhakua. Lisäksi uusina ryhminä aloittavat mm. liikuntapainotteinen Virtaa ja voimaa sekä Ankkuri, jossa haetaan työkokeilu- ja työtoimintapaikkoja kunnan toimialoilta ja yrityksistä sekä tuetaan asiakkaita työllistymisen edistämisessä jaksojen aikana. Sparraamme siis hakijoita aktiivisesti työnhaussa. Tarkoituksena on myös lisätä kaikille avoimia tilaisuuksia työnhaun tueksi. Tavataan työllistymisten merkeissä, kannustaa työllisyyspäällikkö Lotta Lammi.

Lisätietoja:
työllisyyspäällikkö Lotta Lammi, 040 1337 910, lotta.lammi@lempaala.fi

Lue myös nettisivuiltamme lisää palveluistamme:ww
w.lempaala.fi\tyollisyyspalvelut
.

 

« Takaisin