Lempäälän kuntaan perustetaan urheiluseurojen Seuraparlamentti, urheiluseuroja pyydetään nimeämään edustajansa 11.11. mennessä

25.10.2018

Lempäälän Sivistyslautakunta on päättänyt perustaa urheiluseurojen Seuraparlamentin Lempäälän kunnan ja seurojen yhteiseksi asiantuntijaelimeksi (11.10.2018 § 106)

Seuraparlamentin toiminta on osa kuntastrategian mukaista kuntalaisten kuulemista. Seuraparlamentin kautta kunta tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä liikuntaan liittyviä suunnitelmia kunnalla on menossa ja näin myös osallistaa urheiluseuroja suunnitteluun. Seuraparlamentti tuottaa päätöksentekoon seurakentän yhteistä näkemystä liikuntatoimintaan vaikuttavista asioista. Lisäksi se voi ideoida uutta toimintaa ja kehittää yhteistyötä. Seuraparlamentilla ei ole varsinaista päätöksentekovaltaa, mutta sillä on mahdollisuus antaa aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja. Seuraparlamentti kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa niin, että kannanottoja ja lausuntoja voidaan hyödyntää päätösvalmistelussa.

Ensimmäisen Seuraparlamentin toimikausi on 1.11.2018 -31.5.2019. Toiminnan käynnistämisvaiheessa jokaiselle Lempäälässä toimivalle urheiluseuralle on varattu yksi (1) paikka Seuraparlamenttiin. Jokaista lempääläistä seuraa pyydetään nimeämään edustajansa ja ilmoittamaan valinnasta osoitteeseen erkki.hakli@lempaala.fi 11.11.2018 mennessä. Seuraparlamentin ensimmäinen kokous kutsutaan koolle vielä tämän vuoden puolella.

Lisätietoja antaa

Erkki Häkli
Yhteisöpalvelupäällikkö
erkki.hakli@lempaala.fi
050 383 9682

« Takaisin