Lempäälä kehittää lapsiystävällisyyttään yhdessä UNICEFin kanssa

19.9.2018

Keväällä 2019 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämistyö käynnistyy neljässä uudessa kunnassa: Lempäälässä ja Nokialla Pirkanmaalla, Puumalassa Etelä-Savossa ja Seinäjoella Pohjanmaalla. Mallissa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi.

Lempäälässä alkusysäys tuli valtuutettujen 1.11.2017 tekemästä aloitteesta, jossa toimintamallin mukainen kehittämistyö nähtiin mahdollisuudeksi kuntastrategian mukaisesti toimia edelläkävijöinä yhdessä, luoda mallin avulla yhtenäinen rakenne ja toimintakulttuuri lasten ja nuorten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin johdonmukaiselle edistämiselle. Tämän koettiin olevan myös osuva jatkumo tehdylle LAPE-muutosohjelmatyölle ja hyvinvoinnin ja sivistyksen palvelualueiden tiivistyneelle yhteistyölle.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä. Näiden asioiden eteen Lempäälässä sitoudutaan tekemään kehittämistyötä #yhdessä.

Lisää tietoa Lapsiystävällinen kunta -mallista:

www.unicef.fi/lapsiystavallinenkunta

 

Lisätiedot:

Tuula Salminen, hyvinvointikoordinaattori, puh. 050 383 0547, tuula.salminen@lempaala.fi

Petteri Väkiparta, palvelupäällikkö, lasten palvelut, puh. 044 423 5926,
petteri.vakiparta@lempaala.fi

 

« Takaisin