Lempäälä kasvaa ja talous kohentuu

7.11.2017

Tiedote 7.11.2017                                                     

 

Lempäälän kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 – 2020

Asukasluku (arvio 31.12.2018)        23.345            (kasvua)                                 
Tuloveroprosentti                                20,5 %         (ennallaan)
Nettoinvestoinnit 2018                        15,6 M€       (kasvua)    
Lainat/asukas (arvio 31.12.2018)     3 136 €         (vähemmän kuin TP2016:ssä)                                                 

Plussat ja miinukset

+ taloussuunnitelmaesitys kohentaa kunnan kokonaistaloutta ja turvaa peruspalvelujen tason

- verotulopohja elpyy kasvu-uralle varsin hitaasti, joten talouskehityksen ylläpito ja sote- / maakuntauudistuksen muutoksiin varautuminen vaatii yhä malttia

Lempäälän kunnan taloussuunnitelmaesitys 2018 - 2020 kohentaa kunnan taloutta, turvaa kunnan peruspalvelujen tason ja suuntaa resursseja kasvuun sekä yrittäjyyden tukemiseen.

Kasvava Lempäälä pystyy varautumaan omarahoituksellaan vuosien 2018 - 2020 investointeihin siten, että kunnan asukaskohtainen velka ei kasva vuoden 2020 loppuun mennessä. Vähitellen käynnistynyt verotulopohjan elpyminen ja onnistunut kunnan palvelumenojen kuluhillintä näkyvät Lempäälässä jo tänä vuonna. Kuluvan vuoden suotuisalla kokonaistalouden kehityksellä ja kunnanhallituksen vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaesityksellä kunnan talous pysyy ylijäämäisenä. Myös kaikki veroprosentit vuodelle 2018 pysyvät ennallaan.

Vuoden 2018 talousarvioesityksen käyttömenojen taso on 129,8 milj. €, mikä on +1,0 % enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vuosikate on noin 11 milj. € eli 472 €/asukas. Verotulojen kasvuksi on arvioitu +2,9 % ja valtionosuuksien arvioidaan vähenevän yli -5 % kuluvaan vuoteen verrattuna.

Talousarvioesitys lisää henkilöstöresurssia 20:llä työntekijällä. Lisäyksiä on kohdistettu mm. opetukseen ja varhaiskasvatukseen, terveys- ja perhe-/sosiaalipalveluihin sekä eri palvelualueiden yhteistyönä toteutettaviin ennaltaehkäisevin palveluihin. Lisäksi keväällä 2018 toimintansa aloittaa kunnan omana palveluna myös uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö, joka samalla laventaa myös avopalvelujen tarjontaa vammaispalveluiden asiakkaille. Kasvua viedään eteenpäin yrittäjyyttä palvelevalla Y3-konseptilla, eli tiimillä jossa yritysalueiden kaavoitus, rakennuslupakäsittely sekä elinkeinoyhtiön osaaminen yhdistetään.

Taloussuunnitelmavuosien investointiohjelma sisältää tarkeitä panostuksia aktiiviseen maanhankintaan ja Lempäälän kuntakeskustan kehittämis- ja infrainvestointeihin. Nettoinvestoinnit ovat keskimäärin noin 14 milj. € / vuosi ja ne sisältävät myös Lempäälän Vesi -liikelaitoksen vajaan 3 milj. € vuosi-investoinnit. Kasvavan kunnan investoinnit jatkuvat myös 2020 -luvulla, joten investointien toteuttamisessa on tarpeen harkita myös erilaisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja.

Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee sekä vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaesityksen joulukuun kokouksessaan 13.12.2017.

LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS

Lisätiedot:        kunnanjohtaja Heidi Rämö, 040 133 7803

                         talousjohtaja Kari Auvinen, 050 68 148

« Takaisin