Lempäälä jatkaa kasvu-uralla

23.11.2018

Lempäälän kunnan vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelmaesityksessä kunnan talous on edelleen ylijäämäinen. Esitys tukee kuntastrategian mukaista väestökasvua sekä kunnan elinvoimaa. Kunnan tulevaisuuden menestystä varmistetaan investoimalla kuntakeskukseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin, kestävää menojen suunnittelua unohtamatta.

Lempäälän kunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021

Asukasluku (arvio 31.12.2019)                23 812           (kasvua)                          

Tuloveroprosentti                                     20,5 %          (ennallaan)

Vuosikate                                                 11,9 milj. €    (kasvua)

Nettoinvestoinnit 2019                             19,9 milj.€     (kasvua)    

Lainat/asukas (arvio 31.12.2019)             3 465 €          (kasvua)                               

Lempäälän veroprosentit pysyvät vuonna 2019 ennallaan

Talousarvioesityksen käyttötalousmenojen taso on 3,9 % enemmän kuin vuonna 2018. Nettomenojen kasvu on 3,5 %. Kunnan vuosikate on noin 11,9 miljoonaa € eli 501 €/asukas ja arvioitu ylijäämä 0,9 milj. €. Kuntastrategian mukaisesti taloussuunnitelmavuosien menokasvut on mitoitettu kunnan tulopohjan kasvuennusteiden mukaiselle kestävälle tasolle.

Henkilöstöä lisätty peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön

Muun muassa terveys-, vanhus-, vammais-, perhe- ja sosiaalipalveluihin sekä opetuspalveluihin on lisätty henkilöstöresursseja. Varhaiskasvatuspalveluiden kasvavaan kysyntään vastataan sekä kasvattamalla kunnan omaa hoitopaikkatarjontaa että edistämällä yksityistä varhaiskasvatuspalvelujen tarjontaa.

Investointeja kasvun mahdollistamiseen

Vuosien 2019 - 2021 mittavan investointiohjelman nettoinvestoinnit ovat noin 58 milj. € ja summa sisältää myös Lempäälän Vesi -liikelaitoksen noin 3 milj. € vuosi-investoinnit. Noin puolet Lempäälän nettoinvestoinneista kohdistuu maanhankintaan ja kunnan kasvun vaatimiin yritys- ja asuinalueiden infrainvestointeihin.  Tämän lisäksi uuden kuntakeskustan investointeihin on varattu vuosille 2019-2021 noin 20 milj. €.

Lempäälän kunnassa on uusi Y-tiimi, jonka tehtävänä on yrityksille suunnattujen palvelujen kehittäminen. Tämä tarkoittaa parempaa kokonaispalvelua maanhankinnan, kaavoituksen ja yritysten tarvitsemien neuvonta- ja sijoittautumispalveluiden osalta. Erityisesti Y-tiimi hakee ratkaisuja yritysten toimitilatarpeisiin.  

Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee sekä vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelmaesityksen että vuoden 2018 muutostalousarvioesityksen kokouksessaan 28.11.2018.

LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS

 

Lisätiedot:      kunnanjohtaja Heidi Rämö, 040 133 7803

                      talousjohtaja Kari Auvinen, 050 68 148

 

 

« Takaisin