LEMENE — Lempäälän energiayhteisö

6.10.2017

LEMENE on Lempäälän Energia Oy:n hanke, jonka perusajatuksena on rakentaa älykäs ja energiaomavarainen toimintaympäristö. Uusi toimintaympäristö turvaa energiansaannin alueella. Tavoitteena on aurinkoenergian ympärivuotinen käyttö energiavarastoja hyödyntäen.
Hanke on valittu yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihankkeeksi vuonna 2017.

Pääasiallisina energialähteinä tullaan käyttämään aurinkoenergiaa ja kaasumaisia energialähteitä kuten biokaasua. Energiayhteisön muodostavat kahden aurinkopaneelikentän (yhteensä 4 MW) lisäksi kaasumoottorit (8 MW) ja polttokennot (116 kW) sekä akusto, jolla ylläpidetään energiayhteisön tehotasapainoa turvaamalla muun muassa aurinkopaneelikentän tuotannon muutoksia. Tarvittaessa energiaa voidaan ostaa myös kantaverkosta.

Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2017. Vuonna 2018 saadaan käyttöön ensimmäiset aurinkopaneelit ja kaasumoottorit, polttokennot ja akku. Järjestelmä rakennetaan loppuun ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kevään ja kesän 2019 aikana. Hanke valmistuu vuonna 2019.

Hankkeen fyysinen toiminta-alue sijoittuu Lempäälään, kauppakeskus Ideaparkin pohjoispuolelle, Marjamäen teollisuusalueelle.

Mikä on energiayhteisö?

Energiayhteisö on toimintaympäristö, joka tuottaa itse tarvitsemaansa energiaa, ja johon kuuluvat asiakkaat jakavat resursseja keskenään. LEMENE-hankkeessa rakentuvaan energiayhteisöön kuuluu vain teollisuus- ja kaupallista toimintaa harjoittavia yrityksiä.

Mitkä ovat energiayhteisöön kuulumisen hyödyt yritykselle?

Yhteisö hyödyntää siellä olevan energian mahdollisimman pitkälle, ja häviöt pyritään minimoimaan. LEMENE-energiayhteisössä hyödynnetään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Esimerkiksi yhden yrityksen tuotantoprosesseissa syntyvästä hukkalämmöstä osa voidaan hyödyntää suoraan lämpöenergiana toisessa yrityksessä ja osalla voidaan tuottaa kylmäenergiaa kolmannen yrityksen ilmastointia varten.

Useat yritykset tekevät jo nyt energiatehokkuuteensa parannuksia esimerkiksi tuottamalla sähköä ekologisesti omilla aurinkopaneeleilla. Energiayhteisössä tällaiset yksittäisten asiakkaiden omat tuotannot saadaan yhä paremmin hyödynnettyä: Jos asiakas jollain ajanjaksolla tuottaa energiaa yli oman tarpeensa, se tarjoaa ylijäämänsä energiayhteisön käyttöön ja vastaavasti itse saa sieltä muiden tuottamaa ylijäämäenergiaa sitä tarvitessaan. 

Liity Lempäälän energiayhteisöön!

Marjamäessä on joustava asemakaava ja tarjolla erityyppisiä tontteja, joita voidaan muokata yrityksen tarpeiden mukaan. Tarjolla on jo valmiita toimitiloja ja uusia rakentuu jatkuvasti. Lisätietoja yritystonteista ja sijoittumisvaihtoehdoista antavat Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty (040 572 7931) ja asiakkuuspäällikkö Timo Mikkonen (040 133 7913). Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi.

Lempäälän Energia Oy

Lempäälän Energia OY on Lempäälän Lämpö Oy:n täysin omistama tytäryhtiö ja toimii sen tuotantoyhtiönä.

Lisätietoja LEMENE-hankkeesta osoitteesta www.lempaalanenergia.fi.
 

« Takaisin