Kylpylähankkeen projektipäällikön tehtävä

13.12.2017

Lempäälän kunta on vastaanottanut 3.8.2015 kuntalaisaloitteen uimahallin saamiseksi kuntaan. Aloitteen on allekirjoittanut 909 henkilöä. Kunnanhallitus on käsitellyt aloitteen 1.2.2016 ja päättänyt tilata selvitystyön eri vaihtoehdoista.

Selvitystyö valmistui vuoden 2017 keväällä. Työssä on tarkasteltu erilaisia hallinnollisia toteuttamisvaihtoehtoja sekä kartoitettu tämän hetkinen alueellinen hallitilanne ja potentiaalinen käyttäjämäärä. Selvitystyön perusteella ja taloudelliset reunaehdot huomioiden on poissuljettu vaihtoehto, jossa halli rakennettaisiin ns. omaan taseeseen ja ylläpidettäisiin kunnan omana toimintana.

Keväästä 2017 lähtien on virkamiestyönä kartoitettu selvitystyössä esiin tulleita muita vaihtoehtoja toteuttaa hanke. Neuvotteluissa on edetty niin, että mahdollinen kylpylähankkeen toteutuminen vaatii lisäresurssia. Näin ollen Lempäälän kunnan vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyy uusi projektipäällikön tehtävä.

Projektipäällikön tehtävänä on yhdessä kunnan johdon ja taloushallinnon kanssa neuvotella sekä laatia tarvittavat asiakirjat tulevaa hanketta ja päätöksentekoa varten. Tehtävä tulee sijoittumaan talousprosessiin ja talousjohtaja toimii projektipäällikön esimiehenä.

Kylpylähanketta suunnitellaan yhteistyössä Kiinteistö Oy Ideaparkin toimijoiden ja Lempäälän kunnan kanssa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan lisää vuoden 2018 alussa.

Lisätietoja:
Lempäälän kunta, kunnanjohtaja Heidi Rämö, puh. 0401337803, heidi.ramo@lempaala.fi
Kiinteistö Oy Ideapark, toimitusjohtaja Visa Vainiola, visa.vainiola@ideapark.fi

Tiedotteen tulostettava versio (pdf)

« Takaisin