Yhteisöpalvelut

Lempäälän kunnan sivistyksen palvelualueella on aloitettu 1.5.2018 uudella organisaatiomallilla. Muutos liittyy tulevaisuuden kunnan rakentamiseen ja uuteen sivistyskunta-ajatteluun. Uudessa toimintamallissa panostetaan kumppanuuteen kuntalaisten kanssa ja edistetään kuntalaisten osallisuutta palveluiden kehittämisessä. 

Yhteisöpalveluiden toiminnalla edistetään laajasti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja toiminta suuntautuu niin lapsiin, nuoriin, työikäisiin kuin ikäihmisiin.

Palvelut ovat ketteriä ja aktivoivat kuntalaisia niin ohjattuun kuin omaehtoiseen toimintaan.

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kaikkien kunnan palvelualueiden, julkisten tahojen, yritysten, yhteisöjen ja seurojen sekä kuntalaisten kanssa.

Yhteisöpalveluiden tehtäväalue 1.5.2018 alkaen.

Yhteisöpalveluiden tehtäviin kuuluvat

 

 

 

 

 

•kulttuuripalvelut

 

•tapahtumapalvelut

 

•tilat ja alueet

 

•lasten palvelut

•koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 

•LAPE-palvelut

 

•harrastuspalvelut