Päivystys

Sivu päivitetty 18.12.2014

Yleisimpiä päivystyksellisiä terveysongelmia:
• kova rintakipu
• uudet halvausoireet
• vakavat tapaturmat
• runsas verenvuoto (esim. verioksennus, iso vuotava haava)
• vastasyntyneen lapsen kuume
• vammat ja luunmurtumat
• tajunnan tason heikentyminen, äkillinen sekavuus
• äkillisesti alkanut kova päänsärky
• hengitysvaikeus
• äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu
• äkillisen keskenmenon uhka

 

Terveydenhuollon päivystysvastaanotot on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille ja vakavasti loukkaantuneille, joiden tulee saada välitöntä, kiireellistä hoitoa viimeistään vuorokauden kuluessa sairastumisesta. Kaikissa muissa tapauksissa ensisijainen yhteydenotto on virka-aikaan terveyskeskuksen aluevastaanotto.

Arkipäivisin terveysasemien aukioloaikana kiireellistä hoitoa tarvitsevien tulee ensisijaisesti ottaa yhteys terveyskeskuksen ajanvaraukseen, josta ohjataan arkipäiväpäivystykseen. Omalääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan tyypillisiä sairauksia, kuten korva-, poskiontelo- ja hengitystieinfektiot sekä selkäkivut.

Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on Lempäälän terveysasemalla, joka toimii ajanvarauksella. Aika vastaanotoille on viitteellinen, sillä asiakkaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Mikäli kyseessä ei ole hätätilanne, soita ennen päivystykseen lähtöä hoidon tarpeen arvioimiseksi ja ensihoidon tilannearvion selvittämiseksi. Terveyskeskuksen päivystysvastaanoton ollessa suljettuna, kuulet puhelimessa tiedotteen. Päivystyksessä ei uusita reseptejä.

Yöpäivystys on Valkeakosken aluesairaalan päivystyksessä, joissa hoidetaan kiireelliset ja välitöntä hoitoa tarvitsevat asiakkaat silloin, kun heitä ei voida hoitaa omalla terveysasemalla ja kun potilas tarvitsee hoitoa viimeistään vuorokauden kuluessa. Mikäli kyseessä ei ole hätätilanne, soita yöpäivystykseen ennen lähtöä, jotta hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä voidaan arvioida jo puhelimitse. Pienemmissä vaivoissa odotusajat voivat olla pitkiä.

Potilaat hoidetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Vastaanottava hoitaja arvioi sairautesi vakavuuden sekä sen edellyttämien tutkimusten tai hoidon tarpeen. Jos sairautesi ei ole henkeä uhkaava tai vaadi päivystyksellistä hoitoa, sinut saatetaan ohjata toiseen hoitopaikkaan tai kotiin.

Potilasmaksu laskutetaan jälkikäteen.

 

Yleinen hätänumero 112 palvelee kiireellistä apua vaativissa sairauskohtauksissa ja onnettomuustilanteissa.