Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö

Sivu päivitetty 19.1.2018

Lapsiperheiden kotipalvelu on Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista ennaltaehkäisevää, perheen arjessa tapahtuvaa tilapäistä apua ja tukea Lempäälässä asuville lapsiperheille. Kotipalvelun tavoitteena on perheen arjen hallinnan ja perheen omien voimavarojen tukeminen. Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan vanhemmuutta, ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä kodin arjen ja arkirutiinien ylläpidossa. Lapsiperheiden kotipalvelu on pääsääntöisin arkipäivisin perheen kotona tapahtuvaa lasten hoitoa ja päivittäisiä kodinhoitotehtäviä.

Lapsiperheiden kotipalvelu ei sisällä viikkosiivousta, ikkunoiden pesua, mattojen tamppausta tai kaupassa käyntiä. Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu sairaanlapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit:
Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään perheiden tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien perusteella. Lempäälän kunnassa on neljä perhetyöntekijää lapsiperheiden kotipalvelussa.

Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja perheen mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Ensisijaisena kiireellisyyskriteerinä on lapsen arjen turvaaminen, kun lapsen arki ja päivän rutiinit ovat uhattuna vanhemman alentuneen toimintakyvyn vuoksi.

Lapsiperheiden kotipalvelu voidaan myöntää lapsiperheille seuraavien kriteereiden perusteella:

  • kun lapsiperheessä on väsymystä, uupumusta ja/tai masennusta
  • äidin toimintakyvyn alentuminen raskaudesta johtuen
  • lasta hoitavan vanhemman sairastuminen tai loukkaantuminen, mikä estää lapsen hoitamisen
  • perheen muuttunut elämäntilanne tai kriisi, kuten perheenjäsenen kuolema, avio/avoero
  • lasta/lapsia hoitavan vanhemman omat hoitokäynnit
  • kun perheessä tarvitaan tukea ja ohjausta vanhemmuudessa, kodin hoidossa ja arjen rutiinien toteuttamisessa.

Palvelupyynnön tekeminen:
Palvelupyynnön voi tehdä asiakas itse tai muu viranomaistaho kuten neuvolan terveydenhoitaja. Johtava perhetyöntekijä arvioi kotipalvelun tarpeen perheen yhteydenoton pohjalta puhelimitse. Johtava perhetyöntekijä on perheiden tavoitettavissa maanantaisin klo 12-13 sekä tiistaista perjantaihin klo 8-9. Kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, josta asiakkaan tulee tarvittaessa saada valituskelpoinen päätös.

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut:
Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja maksullista. Lapsiperheiden kotipalvelun maksut ovat 1.1.2018 alkaen seuraavat:

käynti alle 2 h           10 €
käynti 2 h - alle 4 h 16 €
käynti 4 h - 6 h        23 €
käynti yli 6 h            30 €

Ennaltaehkäisevä perhetyö -esite (pdf-tiedosto).