Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sivu päivitetty 6.2.2018 08:50

Lempäälän perhe- ja sosiaalipalveluissa tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaisia yleisiä perhepalveluja sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.
Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta sekä itsenäistä selviytymistä silloin kun yksilöllä tai perheellä on arkeen liittyviä sosiaalisia, psyykkisiä tai taloudellisia vaikeuksia.

Yleisiin perhepalveluihin kuuluvat lapsiperheiden arjen sujumista tukevat lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön sekä perhetuvan palvelut.

Aikuissosiaalityö tarjoaa palveluita yksinasuville aikuisille, pariskunnille ja perheille jos heillä on sosiaalisen tuen tarvetta elämän erilaisissa tilanteissa. Päihdetyö, toimeentulotuki ja maahanmuuttajatyö ovat osa yleisiä perhepalveluita.
Perheneuvolassa käsitellään lapsen tai nuoren kehitykseen, kasvuun ja perhe-elämään liittyviä asioita sekä tarjotaan puheterapiapalveluja.  Perheiden erotilanteessa apua voi hakea perheneuvolan parisuhdetyöstä.
Lastenvalvoja voi auttaa esimerkiksi lasten huoltoon ja tapaamiseen liittyvissä asioissa.

Sosiaalihuoltolain mukainen lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu tarjoaa tukea vanhemmille, huoltajille ja muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille silloin, kun on huolta lapsen hyvinvointiin ja turvalliseen kasvuun liittyvissä asioissa.