Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluiden kautta tuetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.
Kaikenikäisille kuntalaisille tarkoitettua sekä erityisesti ikäihmisille suunnattua toimintaa ja palveluita tuottavat ja järjestävät niin hyvinvoinnin palvelualue, kuin myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Suurin osa erityisesti ikäihmisille suunnatuista palveluista kohdistetaan hyvin iäkkäille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Vastuu näistä palveluista kuuluu Lempäälän kunnan vanhuspalveluille.

Vanhuspalveluiden perustehtävänä on tukea vanhusten kotona asumista kotihoidon ja monipuolisten tukipalveluiden avulla. Lisäksi ikäihmisiä palvelee kotisairaanhoito. Ikäihmisille suunnatuilla palveluilla tuetaan asiakaslähtöisesti ja vanhuksen omaa tahtoa kunnioittaen hänen omiaan ja lähiyhteisönsä voimavaroja. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnetään kulloinkin tarpeenmukaiset palvelut.

Hakeutuminen ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin tulee ajankohtaiseksi, kun iäkkään henkilön toimintakyky on heikentynyt niin, ettei kotona asuminen enää ole mahdollista tai turvallista kotihoidon ja sen tukipalveluiden turvin tai omaishoidon tuen avulla. Mikäli kodin ulkopuoliseen hoivaan on tarvetta, tarjotaan ympärivuorokautinen yksilöllinen ja hyvä hoito kodikkaassa ympäristössä joko kunnan omassa yksikössä tai yksityisten palveluntuottajien palvelutalossa.

Vanhuspalvelut toteutetaan joko henkilön kotona, vanhustyönkeskus Himminkodon tiloissa Lempäälän keskustassa tai Toimelantalossa Sääksjärvellä.

Himminkoto ja Toimelan talo kartalla (klikkaa kuva suuremmaksi)