Hyvinvoinnin palvelualue

Lempäälän hyvinvoinnin palvelualueen perustehtävänä on edistää ja ylläpitää kunnan asukkaiden arkielämän hyvinvointia ja terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Tähän pyritään

  • järjestämällä ja tuottamalla tarpeen mukaisia ja vaikuttavia palveluita,
  • vahvistamalla omatoimisuutta ja osallisuutta,
  • kehittämällä sosiaalista hyvinvointia tukevia oloja ja
  • takaamalla yksilöille ja perheille riittävä toimeentuloturva.

Tehtävänä on huolehtia erityisesti heikompiosaisista kuntalaisista.

Organisaatiomme työkulttuurina on:

”Me teemme, osaamme ja olemme siitä ylpeitä.”


Hyvinvoinnin palvelualueen palveluiden osalta on hyvä huomioida, että tietosuojasyistä sähköpostitse voidaan pääasiassa antaa vain yleistä ohjausta ja neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea. Potilas- ja asiakasasioissa arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella.