Ruokapalvelut

Lempäälän kunnan ruokapalveluyksikkö tuottaa kaikki kunnassa tarjottavat lakisääteiset ruokapalvelut. Ruokapalveluyksikön tehtävänä on tukea kunnan eri toimintayksiköiden perustehtävää ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ruokapalvelun tehtäväalueet:

Ruokapalvelu vastaa julkisten ruokapalveluiden tuottamisesta ja toteuttamisesta kaikissa kunnan päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintolassa sekä kunnan omissa sosiaali- ja terveystoimen laitoksissa. Ateriat valmistetaan neljässä valmistuskeittiössä. Ruokapalvelu vastaa myös tarvittavien ruokakuljetusten organisoinnista.