Kulttuuripalvelut

Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut on keskeinen yhteistyötaho kulttuurin parissa toimivien harrastajien, järjestöjen ja muiden kulttuurityötä tekevien keskuudessa. Kulttuuripalvelut tuottaa vuosittain laajan kirjon hyvinvointia ja elämyksiä tuottavia tapahtumia työpajoista lastentapahtumiin, konserteista vuotuisjuhliin ja erilaisiin vuodenkiertoon liittyviin tapahtumiin. Vuosittainen järjestetään satakunta eri tapahtumaa, joista noin puolet yhteistyökumppanien kanssa. Erilaiset teemavuodet otetaan huomioon tapahtumatuotannossa. Aktiivista yhteistyötä tehdään mm. kunnan muiden yksiköiden, Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten, Lasten Pirkkasten ja Terveyttä kulttuurista -verkoston, Pirkan opiston, Tredun, taiteen perusopetuksen järjestäjien sekä Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kulttuuripalvelut vastaa Kuokkalan museoraitin toimijoiden yhteistyön koordinoinnista ja opaspalveluista sekä järjestää raitille tapahtumia Lempäälä-Seuran ja muiden toimijoiden kanssa.

Tiedotusväylinä ovat mm. kunnan tapahtumakalenteri, Lempäälän kunnan omat sekä Lempäälän kulttuuripalvelujen ja Kuokkalan museoraitin facebook-sivut, mediatiedotteet ja lehtimainokset.

Kunnan kulttuuriasiat kuuluvat sivistystoimen alaisuuteen. Kunnan kulttuuritoiminnasta vastaavana elimenä vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain avustuksia kulttuurityöhön.