Kouluyhteistyö

Kirjaston ja koulujen yhteistyöohjelman mukaisesti kaikille koululuokille tarjotaan joko kirjastonkäytön opetusta, mediakasvatusta, kirjavinkkausta tai tiedonhaun opetusta. 

Yhteistyöohjelma (PDF)

Kirjavinkkaus
2. lk: Ulla Hakulinen
4. lk: Sari Musakka
6. lk: Jenni Joru
Yläkoulut ja lukio: Sari Musakka

Tiedonhallintataitojen opetus
Kuljun koulu: Jenni Joru
Sääksjärven koulu (alakoulu): Ulla Hakulinen
Muut alakoulut: Riikka Hussa (1. lk), Sari Musakka (muut luokka-asteet)
Yläkoulut: Sari Musakka
Lukio: Tietokeskus Virta