Käyttösäännöt

PIKI-kirjastojen yhteiset käyttösäännöt

Tervetuloa PIKI-kirjaston käyttäjäksi
PIKI-kirjastoilla on käytössä yhteinen kirjastojärjestelmä. Kirjastot ovat kaikille avoimia ja niiden kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Asiakas on osaltaan vastuussa kirjaston kokoelmien, välineiden ja tilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Käyttäjän tietosuoja
Kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan ja/tai asiakasyhteisön vastuuhenkilön henkilötunnus asiakasrekisteriinsä (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, joita kirjastopalveluiden tarjoaminen edellyttää. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa vain tietosuojaselosteessa mainituille tahoille. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston rekisteriin on tallennettu. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastoissa ja PIKI-verkkokirjaston sivuilla.

Lainaus ja palautus
Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista PIKI-kirjastoista. Kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan takauksen. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan PIKI-kirjastojen käyttösääntöjä. Asiakkaalla voi olla käytössään vain yksi PIKI-yhteisjärjestelmän kirjastokortti.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamansa lapsen kortilla lainatusta aineistosta. Nimen ja yhteystietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava PIKI-kirjastoon. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Laina-aika voi olla 1 – 28 vrk. Lainat on palautettava viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana. Kirjasto voi rajoittaa asiakkaan kerralla lainaaman ja asiakkaalla lainassa olevan aineiston määrää. Lainan voi uusia 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Kuvatallenteiden ja konsolipelien lainauksessa noudatetaan niille asetettuja ikärajoja. Joissain kirjastoissa on käytössä palautusluukku tai vastaava. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Lainausoikeuden menetys
Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai maksunsa maksamatta, hän menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa siihen saakka, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu. Lainauskiellolle on määritelty euromääräinen raja.

Maksut ja aineiston korvaaminen
Asiakas on itse vastuussa kertyneistä myöhästymismaksuista. Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai
muun teknisen häiriön takia.

Ennakkoilmoitus eräpäivän lähestymisestä on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaan lainojen hallintaa. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämiensä ennakkoilmoitusten perillemenosta.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistoa ei voi korvata vastaavalla tallenteella. Tällaisia ovat mm. videot, DVD-, CD-ROM -, Blu-ray -levyt, kuunnelmat ja konsolipelit.

Maksuja voi maksaa kaikkiin PIKI-kirjastoihin. Maksettuja maksuja ei palauteta takaisin asiakkaalle.

Kirjastojen aineiston käyttö kirjastossa ja lainaaminen on maksutonta. Maksullista on

  • aineiston varaaminen
  • kuljetukset kirjastojen välillä
  • kaukolainaus
  • uusi kirjastokortti kadonneen tai vahingoittuneen tilalle.

Muuta
Kirjaston toiminnan tai asiakkaiden häiritseminen voi johtaa kirjaston käyttöoikeuden menettämiseen. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Lisäksi voi olla täydentäviä kirjastokohtaisia sääntöjä ja ohjeita. Mahdolliset riitatapaukset käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kirjaston henkilökunta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Voimassaolo
PIKI-kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava lautakunta on hyväksynyt nämä käyttösäännöt ja ne ovat voimassa 1.1.2014 lähtien.