Kirjasto ja kulttuuri

Kirjasto on uudistuva tietopalvelukeskus, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Lempäälä on osa Pirkanmaan PIKI-kirjastoverkkoa.

Kulttuuripalvelut tukee taiteen harjoittamista, harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuuripalvelut vaalii ja edistää taiteen ja kulttuuritoiminnan arvoja ja tuo esille niiden merkitystä kuntalaisten elämässä. Kulttuuripalveluja järjestävät kunnan ohella myös muut kulttuuritoimijat.