Koulutus


Opetuspalvelujen vastuualue on sivistyslautakunnan alaisuudessa ja siihen kuuluu esi- ja perusopetus, lukiokoulutus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Perusopetus Lempäälässä
Lempäälässä toimii 9 alakoulua, 1 yläkoulu sekä 1 yhtenäiskoulu.

Perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmisiään ja ympäristöään arvostaviksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.Perusopetusta annetaan yleisopetuksena ja erityisenä tukena sekä tarpeen mukaan perusopetuksen lisäluokalla.

Lukiokoulutus Lempäälässä
Lempäälän lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava toisen asteen oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoilleen nykyaikainen ja korkeatasoinen koulutus niin, että heillä on hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään. Tavoitteena on tasapainoinen ja vastuuntuntoinen, arvoja ja ihanteita etsivä, yritteliäs yhteiskunnan jäsen.

Ammatillinen koulutus
Uusi toisen asteen koulutuksen koulutuskokonaisuus Tredu aloitti toimintansa Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ja Tampereen ammattiopiston yhdistymisen myötä vuonna 2013 Tampereen kaupungin toimiessa isäntäkuntana.

Tredun Lempäälän toimipiste

Lempäälän lukio
 

Lempäälän kunta on Tampereen kesäyliopiston jäsenkunta.
Kesäyliopiston sivuille pääset alla olevasta kuvasta.