Lempäälän Vesi


Kunnan yleisenä vesi - ja viemärilaitoksena toimivan Lempäälän Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut ja kehittää toimintaansa yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Toimintaa säätelee mm. Vesihuoltolaki (119/2001).

1.1.2014 aloitti toimintansa Lempäälän Vesi -liikelaitos, joka jatkaa Lempäälän kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaa kunnan liikelaitoksena.

Lempäälän Vesi huolehtii hyvälaatuisen veden hankinnasta ja jakelusta asiakkailleen sekä laitokseen liittyneiden asiakkaiden jätevesien johtamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä.

Lempäälän Veden sähköinen esite on luettavissa tästä. Löydymme myös