Energiatehokkuus, ilmasto ja kestävä kehitys

Sivu päivitetty 21.3.2018

Kunta toimii ja kehittyy kestävästi

Lempäälän kunnassa on edistetty aktiivisesti kestävää kehitystä jo vuodesta 1999, jolloin paikallisagenda ”Tulevaisuuden Lempäälä” laadittiin yhteistyössä kuntalaisten ja eri kunnassa toimivien yhdistysten kanssa. Lempäälän kunta on solminut uuden energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025 ja lisäksi Lempäälä on Sertifioitu Reilun kaupan - kunta vuodesta 2015. Lempäälän kunnan uudessa kuntastrategiassa vuosille 2018-2025 on yhtenä tavoitteena pyrkiä hiilineutraaliksi kunnaksi vuonna 2030.

Kestävä kehitys on tärkeänä useassa eri kunnan toimintaa pitkällä tähtäimellä ohjaavassa suunnitelmassa ja ohjelmassa:

- Kuntastrategia 2018-2025

- Maaseudun kehittämisohjelma 2010-2030

- Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma 2010-2016

- Hyvinvointikertomus

Energiatehokkuus- ja ilmastotyöryhmä

Energiatehokkuus-, ilmasto- ja kestävän kehityksen työtä edistää kunnassa 7.2.2018 perustettu energiatehokkuus- ja ilmastotyöryhmä. Työryhmän päätavoitteet ovat:

- koordinoida ja edistää kunnan omien rakennusten ja hankintojen energiatehokkuutta energiatehokkuussopimuksen mukaisesti
-koordinoida ja edistää Tampereen seudun kanssa yhteisesti sovittujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden toteutusta
- edistää kunnan hankintojen vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä
- järjestää neuvontaa kuntalaisille ja yrityksille energiatehokkuudesta ja kestävistä hankinnoista
- kerätä ja raportoida kunnan ekologisen kehityksen mittaritietoa
- valmistelee tarvittaessa energiatehokkuus- ja ilmastoasioihin liittyviä hankehakemuksia ja toimii hankkeiden ohjaavana tahona.

Kestävän kehityksen tila Lempäälässä

Osana kestävän kehityksen työtä Lempäälän kunnassa on seurattu kunnan taloudellista, ekologista ja sosiaalista tilaa jo vuodesta 1999 kestävän kehityksen mittarien avulla. Vuodesta 2004 lähtien mit­ta­reista on laadittu erillinen raportti, joka on viety tiedoksi myös kun­nan­val­tuustolle. Pitkäjänteisen seurannan tavoitteena on tarkastella kunnan tilan kehittymistä kullakin kestävän kehityksen alueella ja arvioida onko kunnan toiminta kestävällä pohjalla. Raportointia uudistetaan tällä hetkellä ja tavoitteena on sähköiset, päivittyvät mittarit.