Kartat ja mittaus

Sivu päivitetty 21.11.2013

Lempäälän kunta tuottaa ja ylläpitää monenlaisia kunnan aluetta kuvaavia karttoja sekä paikkatietoaineistoja. Karttoja ja paikkatietoja hyödynnetään laajasti kunnan omassa toiminnassa muun muassa maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelussa sekä kaikessa rakentamisessa. Lisäksi karttoja ja paikkatietoja tarjotaan kuntalaisten käyttöön esimerkiksi rakennuslupasuunnittelua varten.

Yhdyskunnan palvelualueella toimiva Paikkatiedot ja mittaus -yksikkö vastaa kaikesta kunnan karttoihin ja mittaukseen liittyvästä toiminnasta - töitä tehdään sekä sisällä toimistossa että ulkona maastossa. Tärkeimpiä tehtäviämme ovat muun muassa pohjakartan (kantakartan) ajantasallapito, osoiterekisterin ylläpito, kunnallistekniikan työmaamittaukset sekä rakennusvalvonnan mittaukset (rakennuksen sijainnin merkinnät ja sijaintikatselmukset).