Metsät ja puistot

Sivu päivitetty 14.3.2018 14:26

Metsät

Valtaosa kunnan metsistä rajautuu asutuksen välittömään läheisyyteen. Alueita käytetään paljon virkistyskäyttöön, vaikkakin ne ovat kunnalle myös metsätalousmaita, joilla on myös taloudellisia tavoitteita.

Metsänhoitosuunnitelmassa ja hakkuutoiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin:

  • kunnan metsäomaisuuden hoito
  • virkistys- ja luontoarvot ja
  • turvallisuus

Lempäälän kunnan metsänhoitosuunnitelma (pdf) 
Metsäsuunnitelmakartat (pdf)
Yleiskuvaus metsänhoidollisista periaatteista (pdf)

Kunnan omistamien metsien hoidosta vastaa yhdyskunnan palvelualue.

Luonnonsuojelualueet

Lempäälän kunta on viime vuosina lisännyt panostustaan metsien hoitoon ja niiden monimuotoisuuteen. Tästä esimerkkinä on uusi Koipitaipaleen-Kirskaanniemen luonnonsuojelualue. Tämä on pinta-alaltaan selvästi suurin yhtenäinen metsäalue, jonka Lempäälän kunta omistaa ja se on suojeltu METSO-ohjelman puitteissa vuonna 2017. Se edustaa lähes 10 prosenttia koko kunnan omistamasta metsäomaisuudesta. Suojelualueella metsien hoito keskittyy metsien monimuotoisuuden ja virkistyskäytön vaalimiseen. Suojelualueelle laaditaan oma hoitosuunnitelmansa.

Puunkaadot

Puunkaadot ja niihin liittyvät asiat kunnan mailla suoritetaan syys-huhtikuun aikana. Lintujen pesintäaikaan ei kaadeta puita.

Yksityismaalla olevat tonttipuuasiat hoidetaan tekemällä puunkaatoilmoitus rakennusvalvontaan. Ilmoitus tehdään joko lupapiste.fi palvelussa tai täyttämällä ja tulostamalla lomake puunkaatoilmoitus/hakemus.

Lisätietoja metsien hoidosta saa myös Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykseltä.

Puistot

Lempäälässä on muutamia puistoja, mm. Hakkarin arboretum, Kanttorinpuisto ja Myllärinpuisto (Myllyranta). Kanttorinpuistosta löytyy taiteilija Kalevi Kankaalan kuvanveistäjä V.R. Rautalinin muistolle suunnittelema muistomerkki ”Runoilija ja Muusa” ja Myllärinpuistosta arkkitehti Mikko Uotilan luontokirjailija Yrjö Kokon muistolle suunnittelema ”Ajanki”.