Kadut ja tiet

Sivu päivitetty 14.12.2017 09:17

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Nähtävillä olevista katusuunnitelmista voi antaa muistutuksen (mielipide, huomautus) nähtävilläoloaikana. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisina osoitteeseen Lempäälän kunta, yhdyskunnan palvelualue, Tampereentie 8, 37500 LEMPÄÄLÄ tai sähköpostilla yhdyskunta@lempaala.fi.

- Vuoreksen asemakaava-alue, Anniston alueen katusuunnitelmat

 

Katu- ja sijoitusluvat

Kaikilla Lempäälän kunnan hallinnoimilla alueilla tehtäville kaivuu- ja maanrakennustöille tarvitaan aina lupa, jonka myöntää kunnossapitopäällikkö. Lupakäytännön ja siihen liittyvän valvonnan tavoitteena on varmistaa, että alueen käyttäminen on työn aikanakin turvallista ja että työmaan ympäristö pysyy riittävän siistinä. Työn jälkeen tarkastetaan, että alue on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

Katu- ja sijoituslupahakemus

Hakuohje ja lupaehdot

Katu- ja liikennevalot

Katu- ja liikennevaloja koskevissa ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä kunnossapitopäällikköön. Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.

Katujen kunnossapito ja auraus

Aurausalueet ja katujen kunnossapitoluokat käyvät ilmi aurauskartalta.

Katujen kunnossapitoa ja aurausta koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä kunnossapitopäällikköön. Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.

Hylätyt ajoneuvot ja romuajoneuvot

Kuntalaiset voivat tehdä yleisellä alueella olevasta hylätystä ajoneuvosta tai romuajoneuvosta sähköpostilla tai muuten kirjallisesti ilmoituksen kunnossapitopäällikölle. Taloyhtiön alueelle hylätyistä ajoneuvoista voi isännöitsijä tehdä virka-apupyynnön. Ilmoitukseen on merkittävä tiedot ajoneuvosta ja sijainnista mahdollisimman tarkasti.

Yksityistiet

Kunnossapitosopimuksen piirissä olevien yksityisteiden kunnossapidon hoitaa kunta. Mikäli yksityistie ei ole sopimuksen piirissä, voi tiekunta hakea avustusta kunnossapitoon Lempäälän kunnalta.