Kaavoitus

Sivu päivitetty 21.6.2018 14:31

Maankäytön suunnittelussa tavoitteena ovat korkeatasoiset asuin- ja yritysalueet, joissa kestävä kehitys on otettu huomioon. Kaavoituksen keinoin pyritään myös eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja kehittämään keskustoja.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kunnat voivat tehdä kaavoituksessa myös yhteistyötä. Maankäytön suunnitteluun kuuluu varsinaisen kaavasuunnittelun lisäksi runsaasti erilaisia selvityksiä, jotka tukevat kaavoitusta.

Nähtävilläolot

Tiedot kaavojen nähtävilläoloista julkaistaan Lempäälän-Vesilahden sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Kaavoja pidetään nähtävillä niiden nähtävilläoloaikoina kunnan palvelupisteessä ja kunkin kaavan omilla kotisivuilla: asemakaavat / yleiskaavat.

Lisätiedot

Lisätietoja valmisteilla olevista kaavoista ja muusta maankäytön suunnittelusta saa kaavoitusyksiköstä osoitteessa Tampereentie 8. Tapaamisesta tulee sopia etukäteen puhelimitse.

Lisätietoja rakentamisesta ja voimassa olevien kaavojen tiedoista saa rakennusvalvonnasta, asemakaavaotteita ja -määräyksiä voi pyytää rakennusvalvonnasta (toimistosihteeri Sirpa Pynnönen).

Tuoreimmat voimassa  olevat asemakaavat löytyvät asemakaava-sivulta. Ottaessasi yhteyttä oikean kiinteistön löytyminen nopeutuu, kun tiedossa on kiinteistötunnus tai osoitte (rakennettu kiinteistö).

Kiinteistötiedot voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen verkkopalvelusta. Kiinteistöjaotukseen voi tutustua esimerkiksi Paikkatietoikkunassa.