Palvelut

Sivu päivitetty 7.6.2017 11:09

Lempäälän kunta järjestää kuntalaisten peruspalvelut. Palvelut jakautuvat neljään eri palvelualueeseen: sivistyksen palvelualue, hyvinvoinnin palvelualue, yhdyskunnan palvelualue ja hallinto. Vasemmasta sivuvalikosta pääset palveluiden eri aihealueisiin.

Sivistyksen palvelualue turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen, virikkeiseen vapaa-aikaan ja omaehtoiseen luovaan toimintaan. Sivistyksen palveluita ovat:opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, kansalaisopistopalvelut, taiteen perusopetus sekä vapaa-aikapalvelut (liikunta- ja nuorisopalvelut).

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluilla edistetään ihmisten työ- ja toimintakykyä. Vastuuta otetaan ihmisten fyysisestä ja mielen terveydestä sekä aineellisesta ja sosiaalisesta perusturvasta. Erityisesti huolehditaan heikompiosaisista kuntalaisista.

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluita ovat sosiaali- ja perhetyö, terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut ja vammaispalvelut

Yhdyskunnan palvelualueen palvelut
Asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä asioista ja palveluista vastaa yhdyskunnan palvelualue.
Yhdyskunnan palvelualue tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja ja toimitiloja, kehittää ihmisen elinympäristöä yhdyskuntarakennetta kestävän kehityksen mukaisin periaattein, huolehtii turvallisuudesta ja tuottaa hyvälaatuista käyttövettä.

Hallintoon kuuluvia palveluita ovat maaseutu- ja lomituspalvelut, ruokapalvelut, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut sekä talous ja konsernihallinto. Kunnan elinkeinotoimenpalveluista ja -kehittämisestä sekä matkailun edistämisestä vastaa Lempäälän Kehitys Oy.
__________________________________________________________________________________

Palaute -linkillä voit kertoa meille mielipiteesi verkkosivuista ja muista kunnan palveluista.
 

Tervetuloa Palvelupisteeseen.Palvelupisteen aukioloajat:
ma - pe klo 8.30 - 15.30
https://lempaala-fi.aldone.fi/palvelut/asiointi-ja-neuvonta/palvelupiste/

 

 

 

Kunnanvirasto 
Lisätietoa kunnanviraston palveluista täällä
Puhelinvaihde avoinna ma–pe klo 8–16,
sulkuaikoina ma-pe 8-11 ja 12-15

Lempäälän kuntaan voi ottaa yhteyttä mm. puhelimitse, palautelinkillä tai sähköpostilla: kunta@lempaala.fi tai etunimi.sukunimi@lempaala.fi
Nimet ja yhteystiedot löytyvät myös yläpalkin yhteystiedot -linkin avulla.