Lähipalveluvaliokunta

Lähipalveluvaliokunnan Turvallinen Lempäälä-tilaisuudessa Ehtookodon juhlasalissa 22.3.2018 keskusteltiin turvallisuutta luovista ja turvattomuutta aiheuttavista tekijöistä Lempäälässä. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kuntalaisten oman arjen ja ympäristön turvallisuutta voitaisiin entisestään parantaa. Keskustelu tilaisuudessa oli alusta loppuun saakka hyvin vapaamuotoista ja rentoa.

Johtopäätöksenä tilaisuudesta todettiin, että Lempäälä on turvallinen paikka asua ja olla.

Ohessa kooste tilaisuudessa esitellystä materiaalista:
Lähipalveluvaliokunta 22.3. kooste turvallinen Lempäälä (pdf)