Vaalit

Sivu päivitetty 7.9.2017 17:03

Suomessa toimitetaan yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • kunnallisvaalit joka neljäs vuosi,
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta

Lempäälän kunnan keskusvaalilautakunta


Ilmoitus äänioikeudesta tulee kotiin

Väestörekisterikeskus ja maistraatit pitävät äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Maistraatti lähettää ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.

Lisätietoa vaaleista ja tuloksista löytyy Oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi
Vaalit.fi Facebookissa