Strategiat

Sivu päivitetty 1.11.2017 16:41

Uusi kuntastrategia - Lempäälä vuonna 2025

Kunnanvaltuusto on 13.12.2017 hyväksynyt Lempäälän uuden kuntastrategian vuosille 2018-2025.

Uudella kuntastrategialla vahvistamme omaa identiteettiämme, kerromme miten erottaudumme muista kunnista ja kuvaamme, mitä tavoittelemme.

Lempäälän kuntastrategian visiona on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälän kuntastrategia 2018-2025 (pdf)

Seuraa blogiamme http://lempaalakuntajokasanookylla.blogspot.fi/2018/

 


Strategiaprosessi

1.6.2017 voimaan tullut kuntalaki velvoittaa kunnat laatimaan kuntastrategian.
Kuntalain 37 §:ssä todetaan: ”Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.”

Uudet valtuutetut aloittivat tehtävässään 1.6.2017 ja syksyllä he aloittivat miettimään tulevaisuuden Lempäälää. Sen jälkeen olemme kysyneet kuntalaisilta, henkilöstöltämme sekä nuorisolta ajatuksia kuntamme jatkosta, mitä haluamme nähdä täällä vuonna 2025.

Tulevaisuuden Lempäälän suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Ohessa näet aikataulun työskentelyn etenemisestä.

31.10. Ideaparkissa suunniteltiin yhdessä meidän Lempäälää 2025 
Lue lisää täältä