Hallinto

Näiltä sivuilta löydät tietoa Lempäälän kunnan hallintoon liittyvistä asioista. Kunnan organisaatiorakenteesta, eri toimielimistä ja niiden tehtävistä.

Kunnanvaltuusto päättää hallinnon järjestämisen perusteista. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään kunnan organisaatiorakenne, eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät.

Valtuutetut (43) ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Kunnallisvaalit pidettiin huhtikuussa 2017.

Kunnanhallitus, jossa on 11 jäsentä vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Muut luottamustoimielimet

Johtoryhmä

Kunnan johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja, talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, sivistysjohtaja ja yhdyskuntajohtaja, ellei kunnanjohtaja toisin päätä. (Hallintosääntö)