Hankinnat

Lempäälän kunnan hankintakalenteri 2018

Hankintakalenteriin on koottu merkittävimmät kunnan tulevat julkiset hankinnat. Kalenterista yritykset ja yrittäjät saavat ennakkotietoa tulevista hankintamenettelyistä ja voivat valmistautua ajoissa tarjouksen tekoon.

Hankintakalenteri koko kunta 2018 (pdf)

Lempäälän kunnan hankintakalenterissa ilmoitetut hankinnat ja/tai niiden aikataulut saattavat muuttua. Siksi on syytä varmistaa hankintojen ajankohtaisuus niiden vastaavalta. Hankintakalenteriin pyritään vuoden mittaan päivittämään mahdolliset muutokset. Hankinnat ovat kalenterissa ilmoitettu palvelualueittain.

Aikataulusarakkeessa ilmoitetaan hankinnan arvioitu alkamisaika.

Hankinnasta vastaavien nimet on ilmoitettu hankintakohtaisesti. Mikäli hankinnan vastaavaksi on ilmoitettu Kuha, se tarkoittaa, että kilpailutuksen suorittaa seudun kuntien yhteinen hankintayhtiö Kuha Oy. Kuha Oy:lle voi laittaa sähköpostia osoitteella etunimi.sukunimi@kuhaoy.fi.

Lempäälän kunnan henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lempaala.fi.

Hankintatyyppi kohdassa ilmoitetaan onko hankinta EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta vai pienhankinta.

Lisätietoja hankinnoista antaa ko. hankinnasta vastaava henkilö.


HILMA

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.
Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.
 
HILMAA:n pääset tästä.