Päätöksenteko

Lempäälän kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 43 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kunnanvaltuusto päättää hallinnon järjestämisen perusteista. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään kunnan organisaatiorakenne, eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät. Valtuuston työskentelyä ohjaa valtuuston työjärjestys.

Kunnanhallitus, jossa on 11 jäsentä vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Näiltä sivuilta löydät tietoa Lempäälän kunnan hallintoon liittyvistä asioista. Kunnan organisaatiorakenteesta, eri toimielimistä ja niiden tehtävistä, sekä tietoa strategioista ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista.