Viestintä

Lempäälän kunta viestii asioistaan selkeästi ja yleiskielisesti hyödyntäen eri viestintäkanavia.

Lempäälän kunnan viestintä tukee kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteita. Kunnanhallitus ohjaa ja johtaa kunnan viestinnän kokonaisuutta ja vastaa sen linjauksista. Käytännössä viestintää johtaa kunnanjohtaja. Toimialajohtajat ja muut esittelevät viranhaltijat ja vastuualueiden päälliköt vastaavat oman toimialansa tiedotuksesta.

Lempäälän kunnan viestinnän periaatteet ja kuntastrategia

Lempäälän kunnan viestinnän periaatteet (pdf)

Lempäälän kuntastrategia 2018-2025 (pdf)

Lempäälän graafinen ohjeisto 7.9.2018 alkaen (pdf)

 

Verkkoviestintä

Lempäälän kunta edistää verkkoviestinnän avulla kuntalaisten hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia kunnan toimintaan. Verkkoviestintä on osa kunnan viestinnän kokonaisuutta. Lempäälän kunnan verkkosivut sisältävät tietoa kunnan palveluista, päätöksenteosta ja tapahtumista. Verkkosivujen kautta halutaan helpottaa yhteyden ottamista henkilöstöön ja päättäjiin sekä edistää kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista.

Lempäälän kunnan verkkosivuja päivitetään kunnan eri yksiköissä, ja jokainen huolehtii itsenäisesti omista sivuistaan. Ylläpitoa ja sivuston kehittämistä koordinoidaan yleishallinnosta.

Verkkoviestinnässä noudatetaan kunta- ja verkkoviestintää koskevia lakeja sekä Lempäälän kunnan viestinnän periaatteita. Kunnan omaa verkkoviestintäohjetta päivitetään parhaillaan.

Lempäälän kunta ei vastaa verkkopalvelun mahdollisten virheiden aiheuttamista haitoista, vahingoista tai kustannuksista.

Tämä sivusto on julkaistu 2.12.2013.

Uutiset ja viralliset ilmoitukset
Sivuston pääuutispalsta Ajankohtaista sijaitsee etusivulla. Ajankohtaista palstalla julkaistut uutiset voi tilata RSS-syötteenä. Ilmoitustaululla julkaistaan kunnan virallisia kuulutuksia ja tiedonantoja.

 

Palaute tärkeää
Lempäälän kunta haluaa kehittää verkkosivujaan ja verkkopalveluaan edelleen, ja ottaa mielellään vastaan palautetta sivustosta. Anna palautetta