Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Lempäälän kunnan rekisteriselosteista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin palvelualue vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöprosessit

Hallinto
1. Asianhallintarekisteri
2. Avustusta hakeneiden yhteisöjen ja yksityishenkilöiden rekisteri
3. Luottamushenkilöiden perustietorekisteri
4. Työajanhallintarekisteri
5. Työntekijöiden yhteystietorekisteri
6. Asumisoikeusjärjestysnumeron saaneiden henkilörekisteri

Taloushallinto
1. Laskutus- ja toimittajarekisteri
Henkilöstöhallinto
1. Henkilöstöhallinnon rekisteri
2. Kuntarekry
3. DreamBroker Studio
Edunvalvonta
1. Yleisen edunvalvonnan päämiesrekisteri
Työllisyyspalvelut
1. Työvalmennuksen ja muiden ryhmien asiakasrekisteri
Maaseutuhallinto
1. Tukioikeusrekisteri
Lomituspalvelut
1. Lomituspalveluiden asiakasrekisteri
Ruokapalvelut
1. Ruokapalveluiden erityisruokavaliorekisteri

Sivistyksen palvelualue

Opetuspalvelut
1.. Koulukuraattorien ja -psykologien asiakasrekisteri
2.. Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri
3.. Koulukuljetuspäätösrekisteri
4.. Koulukuljetuspäätösrekisteri (erityinen peruste)
5.. Koulutusten läsnäolorekisteri
6.. Aamu- ja iltapäivätoiminnan työvuororekisteri
7.Visma inSchool Primus-järjestelmä (Wilma)

Varhaiskasvatuspalvelut
1. Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
2. Koulutusten läsnäolorekisteri
3. Yksityisen varhaiskasvatuksen ja palveluseteleiden asiakasrekisteri
4. Työvuororekisteri
5. Maksuvapautus- ja alennusrekisteri
6. Päikky tietosuojaseloste
7. Effica rekisteriseloste
8. Blogin asiakasrekisteri

 

Yhteisöpalvelut
1. Avainhallintarekisteri
2. Kurssi-ilmoittautumisrekisteri
3. Liikuntapaikkavarausten asiakasrekisteri
4. Maksusaatavarekisteri
5. Yhdistysrekisteri
6. Yhteisöpalvelujen osallistujarekisteri
7.Taidekokoelmarekisteri
8. Työvuororekisteri
9. Vuoden Lempo 2018 tietosuojaseloste
 

Talous- ja tukipalvelut
1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautus- ja alennusrekisteri

Hallinto- ja seudulliset palvelut
1. Tutkimusluparekisteri
2. Seudullisten ostojen ja myyntien rekisteri

Hyvinvoinnin palvelualue

1. 78-vuotiaiden hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja terveystarkastusten rekisteri
2. Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri
3. Helppi-linjan yhteydenottojen rekisteri
4. Hyvinvoinnin palvelualueen avainhallintarekisteri
5. Hyvinvoinnin palvelualueen hoitotarvikejakelun läheterekisteri
6. Hyvinvoinnin palvelualueen sijaisrekisteri
7. Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
8. Kameravalvontaseloste sosiaali- ja terveyskeskus
9. Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri
10. Kehitysvammapalvelujen rekisteri 
11. Kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalvelujen asiakasrekisteri 
12. Kuntaan sijoitettujen lasten rekisteri
13. Lapsen elatuksen rekisteri
14. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri
15. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisteri
16. Lapsiperheiden sosiaalihuollon palvelujen asiakasrekisteri
17. Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
18. Lastensuojelun asiakasrekisteri
19. Lempäälän kunnan kotipalvelujen tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palvelujen palveluntuottajien rekisteri
20. Maahanmuuttajien palvelujen rekisteri
21. Potilasrekisteri
22. Päihdehuollon rekisteri
23. Valvottujen tapaamisten rekisteri
24. Vammaispalvelujen rekisteri
25. Ympärivuorokautisen hoivan asiakasrekisteri ja palveluasumisen osarekisteri

Yhdyskunnan palvelualue

Yhdyskuntasuunnittelu ja kunnossapito
1. Kiinteistöjen omistaja- ja haltijarekisteri
2. Yksityistierekisteri
3. Väestörekisteri
4. Kaavoituksen yhteistyörekisteri

Rakennus- ja ympäristövalvonta
1. Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteri
2. Rakennusluparekisteri
3. Rakennusvalvonnan kohde- ja valvontarekisteri

Tilat ja rakennuttaminen

Hallinto