Kehittämishankkeet

Ajankohtaista

Lempäälässä panostetaan hanketoimintaan - uusi hankekoordinaattori aloittanut tehtävässään

Lempäälään saatiin oma hankekoordinaattori toukokuun alussa, kun ekonomi Hanna Willner aloitti tässä uudessa tehtävässä. Tehtävä on määräaikainen ja kestää 31.12.2019 saakka. Hankekoordinaattorin tehtävänä on tukea uuden kuntastrategian toimeenpanoa aktivoimalla hankerahoituksen hyödyntämistä ja kehittämistoimintaa Lempäälän kunnassa.

Hankekoordinaattori toimii koko kuntakonsernin apuna kehittämisprosessien hankkeistamisessa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa. Tarkoituksena on hankkia lisäresursseja kuntapalvelujen kehittämiseen, jotta Lempäälän kunta voisi palvella asiakkaitaan tulevaisuudessa yhä paremmin.

Hankekoordinaattorin työhön kuuluu tiedonhankintaa kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä. Hankekoordinaattorin työssä korostuu myös palveluasenne - tehtävänä on tukea eri palvelualueita, prosesseja ja tytäryhteisöjä kaikissa hanketoimintaan liittyvissä asioissa, hankkeen eri vaiheessa aina ideoinnista loppuraportointiin saakka.

- Kehittämistyössä ei kaikkea kannata tehdä suinkaan yksin, sillä verkostoja ja muiden osaamista hyödyntämällä saavutetaan usein lisäarvoa ja parempia tuloksia. Yhteistyön, verkostojen ja kumppanuuksien merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Siksi haluankin olla mukana rakentamassa yhteistyötä alueen muiden kuntien, oppilaitosten, yritysten, yhdistysten, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa, kertoo Hanna Willner.

Hanna on asunut Lempäälässä vuodesta 2006 saakka, mutta kulkenut aiemmin töissä Tampereella ja Hämeenlinnassa. Lempäälä on siis hänelle jo entuudestaan tuttu, mutta kotikunnan kehitystä ja tulevaisuuden suunnitelmia hän on tarkastellut aiemmin vain kuntalaisen roolista. Nyt mukaan tulee uusia näkökulmia uuden työtehtävän kautta.

- On hienoa päästä tekemään töitä vireään ja kehittämismyönteiseen kuntaan. Pääsen antamaan oman panokseni kotikuntani kehittymiseen vieläkin paremmaksi paikaksi asua, elää, yrittää ja tehdä työtä, Hanna jatkaa.

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Hanna Willner, 044 423 5948, hanna.willner@lempaala.fi