Energiaomavarainen Lempäälä

Sivu päivitetty 14.2.2017 14:33

Lempäälä haluaa olla aktiivinen toimija kestävän kehityksen edistämisessä ja luoda uusia tapoja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä.

  • Ympäristövastuullisuus on tärkeä lempääläinen arvo
  • Panostamme ympäristövastuullisuuteen mm. päästöjä vähentämällä
  • Uusiutuvina energiamuotoina käytetään mm. aurinkovoimaa.
  • Hyötyjä saadaan erityisesti edistämällä energiaomavaraisuutta ja parantamalla huoltovarmuutta.

Ajankohtaista:

31.1.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi Lempäälän Tulevaisuusohjelman hankkeen, Energiaomavarainen Lempäälä yhdeksi valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 30.1.2017 päätöksensä vuonna 2017 tuettavista uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointihankkeista. Myönnetty 39,7 miljoonan euron tuki jakautuu 11 eri energiakärkihankkeelle. Lempäälän Energian Energiaomavarainen Lempäälä-hanke Marjamäen teollisuusalueella on yksi tuen saaneista energiajärjestelmiin ja energiatehokkuuteen tähtäävistä kärkihankkeista. Hankkeelle myönnetty tuki on 4,74 M€.

Energiaomavarainen Lempäälä -hankkeessa rakennettaisiin uudenlainen energiaomavaraisuuteen perustuva energiajärjestelmä, johon sisältyy aurinkopaneelikenttä 4 MW, polttokennot 116 kW, kaasumoottorit 8 MW ja akusto, jolla turvataan aurinkopaneelikentän hetkelliset tehomuutokset. Sähköverkon ohjaus ja verkkorakenne toteutettaisiin älykkäänä sähköverkkona.

Tärkeä osa hanketta on sähkön laadun ja saatavuuden ylläpito uusiutuvan energian tuotannon vaihdellessa. Mikroverkon hallinnassa sovelletaan automaatioratkaisuja, jotka mahdollistavat mikroverkon toiminnan itsenäisenä saarekkeena, osana julkista sähkönjakeluverkkoa tai kantaverkon tehotasapainon hallintaa tukevana reservinä.

Lue lisää tiedotteesta Tiedote Tukipäätös valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi (pdf)

Pirkanmaan liitto on ollut mukana rahoittamassa Energiaomavaraisen Marjamäen yritysalueen selvitystyötä. Mukana kehittämistyössä ovat olleet myös Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä useita kyseisen toimialan yrityksiä.

Lue lisää energiaomavaraisuuteen perustuvasta toimintamallista Lempäälän Marjamäessä. (pdf)

Lisätietoja antaa:
Lempäälän Energia Oy, Toni Laakso, 050 383 9342