Lempäälään saatiin oma ravitsemusterapeutti

19.6.2018

Lempäälän kunnassa on kesäkuun alussa aloittanut ravitsemusterapeuttina Mari Ylitalo. Ravitsemusterapiapalveluita on aiemmin hankittu kuntaan ostopalveluina. Terveyden edistämisen näkökulmasta tehtävää on kuitenkin pidetty niin tärkeänä, että kunta haluaa nyt kehittää kyseistä palvelua ja siten panostaa siihen kunnan omana työnä. Työnkuvaa on lähdetty rakentamaan alusta asti ja palvelua aiotaan tarjota laajasti koko kunnassa. Ravitsemusterapeutti tulee toimimaan asiantuntijana mm. eri hankkeissa ja työryhmissä, kuntalaisille tarkoitetuissa tempauksissa ja potilas- sekä asiakasruokailussa. Potilasruokailun osalta ravitsemusterapeutti on mukana terveyskeskussairaalan potilaiden sekä asiakasruokailun osalta varhaiskasvatuksen, koulujen ja ikääntyneiden palveluiden piirissä olevien ravitsemuksen suunnittelussa. Ravitsemusterapeutti osallistuu ruokalistasuunnitteluun eri palveluiden osalta ja tekee myös konkreettista potilasvastaanottotyötä terveyskeskuksessa.

Rovaniemeltä lähtöisin, Vaasan kautta Tampereelle muuttanut Ylitalo on toiminut aiemmin Vaasan kaupungin terveyden edistämisyksikössä ravitsemusterapeuttina. Terveyden edistämisyksikössä ravitsemusterapeutti teki tiivistä yhteistyötä etenkin varhaiskasvatuksen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Lisäksi potilasvastaanotolla töitä tehtiin kaiken ikäisten kanssa. Ylitalo on valmistunut terveystieteiden maisteriksi ja laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2014. Aikaisemmalta ammatiltaan hän on sairaanhoitaja.

Ravitsemusterapeutti kuuluu ruokapalveluiden alaisuuteen ja hänen esimiehenään toimii ruokapalvelupäällikkö Liisa Ceylan. 

Lisätietoja:
ruokapalvelupäällikkö Liisa Ceylan, 0500566974, liisa.ceylan@lempaala.fi

« Takaisin