Kehittyvä Lempäälä tunnetaan

16.5.2017

Valtakunnallisen tutkimuksen mukaan Lempäälää pidetään kehittyvänä, elinvoimaisena, uudistuvana ja yhteisöllisenä paikkakuntana.

Lempäälän kunnan teettämän kuntakuvatutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset tietävät Lempäälän ainakin nimeltä. Tuloksista käy ilmi, että vain 2 % ei ole aiemmin kuullutkaan kyseisestä paikkakunnasta. Lempäälä on siis mukavasti löytänyt tiensä suomalaisten mieliin.

Lempäälään yleisimmin liitetyt adjektiivit olivat kehittyvä (78 % vastaajista) ja elinvoimainen (63 %). Lisäksi uudistuvana ja yhteisöllisenä Lempäälää piti yli puolet kyselyyn osallistuneista. Pirkanmaalaisten vastaajien mielissä Lempäälä todettiin muita vastaajia useammin läheiseksi; 66 % pirkanmaalaisista vastaajista totesi Lempäälän olevan läheinen.

Lempäälästä puhuttaessa ensimmäiseksi vastaajien mieleen tuli Ideapark. Spontaanisti sen mainitsi vastaajista 35 %. Tampereen läheisyyden tai Tampereen naapurina olemisen mainitsi puolestaan 23 % vastaajista.

Kysyttäessä vastaajilta tietävätkö he nimettyjä Lempäälään liittyviä asioita, Ideaparkin tunsi 95 % vastaajista ja lähes puolet oli käynyt siellä. Myös järvet, kosket ja vesistöt sekä sijainti Tampereen läheisyydessä muistuivat vastaajille mieleen.

Lempäälän kunta teetti kuntakuvatutkimuksen huhtikuussa 2017 Shop´In Research:in nettikyselynä. Vastaajina oli 523 Manner-Suomen asukasta. Tutkimuksen otos vastaa väestöjakaumaa.

Tutkimuksen tuloksia käytetään apuna Lempäälän kunnan uuden viestintästrategian pohjakartoitustyössä.

Lisätietoja:
Lempäälän kunta, Auli Nevantie, puh. 050 383 9368

« Takaisin