Hankkeet

Pirkanmaan Ikäneuvo-hanke 2016–2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 2,34 miljoonaa euroa hallituksen kärkihankkeesta "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" (I&O) Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeelle. Hankkeessa kehitetään Pirkanmaalle yhteinen ikääntyneiden neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Pirkanmaa on myös saanut I&O-kärkihankkeen muutosagentin, joka johtaa muutosta maakunnallisen yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentamisessa ja juurruttamisessa.

Asiakasohjauksen mallissa kotona asumiseen tai arjessa selviytymiseen apua tarvitseva pirkanmaalainen ikäihminen tai hänen läheisensä ottaisi yhteyttä asiakasohjaukseen soittamalla, verkon kautta tai käymällä paikan päällä. Keskitettyä asiakasohjausta ja neuvontaa täydentäisivät asiakkaan lähellä kunnissa tai kaupunginosissa olevat paikalliset palvelut.

Lue lisää Pirkanmaan liiton sivulta tai Tampereen kaupungin sivulta.

***********************************************************************************

Pro Sos 2016–2018

Uudessa valtakunnallisessa PRO-SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti uusia, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaalityön toimintamuotoja. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016–31.12.2018. Pikassoksen alueen osahankkeen osuus on 215 000 €. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja erityistä tukea tarvitsevat aikuissosiaalityön asiakkaat. Hankekokonaisuutta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu/sosiaalialan osaamiskeskus SONetBotnia.

Osahankkeet on organisoitu seitsemän sosiaalialan osaamiskeskuksen alueelle ja kuntia on mukana 95. Mukana hankkeessa ovat myös Suomen Kuntaliitto, Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Pikassoksen alueella, johon Pirkanmaakin kuuluu, on mukana 17 kuntaa: Pirkanmaalta Tampere, Orivesi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen Parkano, Kihniö, Sastamala, Punkalaidun Kangasala ja Pälkäne. Satakunnasta mukana on Huittinen ja Kanta-Hämeestä Riihimäki.

Lue lisää

***********************************************************************************

Kansa-koulu -hanke 2015–2017/2018

Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -hanke on valtakunnallinen hanke, jonka rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankkeelle on myönnetty valtionavustus ajalle 1.8.2015 – 31.12.2017 (jatkoa mahdollisesti 30.6.2018 asti). Hankkeessa ovat mukana kaikki 11 sosiaalialan osaamiskeskusta eri puolilla Suomea. Hanketta toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ja hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

Hankkeen tarkoituksena on (1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on valmentaa kaikille alueille kirjaamisvalmentajia. Heillä tulee olemaan valmius valmentaa oman organisaationsa tai alueensa sosiaalihuollon ammattilaisia määrämuotoiseen kirjaamiseen.

***********************************************************************************

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ja Pirkanmaan Pippuri-hanke 2017-2018

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2016 - 2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Pirkanmaalla muutosohjelmaa viedään eteenpäin Pippuri-hankkeen avulla. Pippuriin ovat sitoutuneet kaikki Pirkanmaan kunnat, MLL Hämeen piiri, MLL Tampereen osasto, Setlementti Tampere, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Pikassos. Kehittämistyötä ovat tekemässä myös lukuisat muut järjestöt ja seurakunnat.

Pirkanmaa on valinnut lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen pääkohteeksi perhekeskustoimintamallin, johon sisältyy vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eropalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Valittuja kehittämiskohteita ovat myös varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika sekä erityis- ja vaativan tason palvelut. Näiden lisäksi Pirkanmaa on sitoutunut edistämään lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa sekä johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Pirkanmaan Pippuri-hankkeen projektipäällikkönä toimii Hanna Harju-Virtanen (p. 040 806 4730, sähköposti Hanna.Harju-Virtanen@tampere.fi).
Lempäälän kunnassa tehtävää LAPE-työtä ohjaa, koordinoi, tukee ja arvioi kunnanjohtajan nimittämä LAPE-työryhmä.

Lisätietoa LAPE-muutosohjelmasta STM:n sivuilta:
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin!
Kuntalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi kootaan koko hankkeen ajan. Kerro, miten sinä parantaisit palveluja: Kysely